خدمات پوست و فیشیال

– پلاژن تراپی صورت و گردن

درمان منافذباز، تیرگی، جوانسازی،درمان لک، لایه برداری

قیمت 990 تومان

– پلاژن تراپی دست

جوانسازی، لایه برداری و درمان تیرگی

قیمت 6۵۰ تومان

–  پکیج لیفت با دستگاه تری پلار

طی 5 یا 6 جلسه هفته ای یک بار

قیمت 3۵۰ تومان

– پیلینگ شیمیایی

درمان لک، درمان جوش و جوانسازی، رفع چین وچروک
قیمت ۷8۰ تومان

– آب رسانی و ماسک گذاری و ماساژ برای افراد (خانمهای شیرده- سولار- پوست حساس و جوش دار)

درمان منافذباز، تیرگی، جوانسازی،درمان لک
قیمت 480 تومان

– فیشال پایه

لایه برداری مکانیکی و شیمیایی بسته به نیاز پوست، سرم درمانی، ماساژتخصصی، تخلیه کومدون، ماسک آبرسان، ماسک درمانی، درمان تیرگی زیرچشم، نوردرمانی
قیمت 600 تومان

– فیشال کلاسیک

استفاده از ماسک های گچی و خدمات ویژه

قیمت 700 تومان

– ماساژ تخصصی

20 دقیقه

قیمت 380 تومان