سلامت بانوان و جامعه با ورزش

تاثیر ورزش برسلامت جامعه و زنان

ورزش تاثیر مستقیمی برسلامت افراد جامعه به خصوص بانوان دارد زیرابانوان بنیانگذاران خانواده و تشکیل دهنده نیمی بیشتر از جامعه هستند. سلامت – تقویت بنیه جسمانی و روحی همچنین شادابی افراد جامعه با انجام دادن ورزش به صورت دایمی میسر است.

با انجام ورزش روزانه بیماریهای روانی و جسمانی مانند : کم‌خوابی ، کم کردن وزن و ضعف‌های عضلانی مثل کمردرد، کسب هماهنگی‌های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج ، توان‌بخشی ، نداشتن اشتها ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی ، بی‌قراری‌ها ، افسردگی‌ها ، احساس پوچی در افراد جامعه و بیماران درمان میشود. انجام ورزش به صورت روزانه باعث  سلامت و شادابی افراد می گردد. داشتن جامعه ای سالم باعث توسعه واقعی و سریع تر جامعه میشود.

ورزش بر بهداشت جسمانی و روانی افراد جامعه تاثیر مستقیم  دارد.

برای اینکه احساس خوبی در زندگی داشته باشید ورزش کنید ورزش باعث بالارفتن تمرکز – اعتماد به نفس – دقت و قدرت خلاقیت میشود. آرامش روحی و قدرت خلاقیت و حافظه را افزایش میدهد.

ورزش در تامین نیاز افراد به ویژه بانوان مثل: تکامل اجتماعی، کسب صفات اجتماعی و آگاهی از توانایی های بالقوه ی جسمانی و در شکل گیری، تغییر و تقویت بسیاری از توانایی ها و ویژگی های روانی- اجتماعی موثر است.

شرکت در فعالیتهای گروهی ورزشی باعث میشود فرد با دیگران تماس و تعامل برقرار کند که این موضوع نیازهای روانی فرد مانند رقابت، دوستی، جلب توجه، مقبولیت گروهی و نیاز به وابستگی، تضاد، ابراز و کنترل هیجان، رکورد شکنی، ماجراجویی و امنیت را برآورده کند. برطرف شدن این نیازهای روانی باعث موفقیت، تعادل هیجانی، واقع بینی، سازگاری، اجتماعی بودن و احساس ارزشمندی – تقویت روحیه همکاری و دوستی – درک بهتر و سریعتر مطالب خواهد بود.علاوه بر این موارد تاثیرات جسمانی ورزش بر بدن میتوان تسهیل در هضم و جذب غذا و جلوگیری از پوکی استخوان و داشتن وزن مناسب را نام برد.

روانی سالم با انجام حرکات ورزشی

فشارهای اجتماعی، فقر مادی، اختلافات خانوادگی، تصادفات، بیماریها، مرگ و میرهای پیش بینی نشده و بسیاری از عوامل خانوادگی و اجتماعی همراه با عوامل وراثتی، افراد را دچار عدم تعادل روان می سازد.برای پیشگیری و برطرف کردن این بیماریها و داشتن روانی سالم دایم ورزش کنید زیرا ورزش تنشهای روانی را از بین میبرد. تحقیقات نشان داده است پیاده روی و دوی آرام ورزشهای هوازی و بیهوازی و شنا تاثیر زیادی بر درمان افسردگی و تنشهای روانیدارد. همچنین تغذیه سالم و استراحت کافی داشته باشد وبرای داشتن روانی سالم علاوه بر ورزش و تغذیه با دوستان خود معاشرت و دوستی سالم داشته باشید.