نکات مهم بدنسازی

چند نکته مهم و کوتاه در مورد بدنسازی

در ورزش بدنسازی علاوه بر داشتن برنامه تمرینی مناسب و مشخص بودن روزهای استراحت و تمرین و داشتن نظم همچنین عملکرد تمرینی خود را ثبت کنید و پیشرفتتان را زیر نظر داشته باشید و نیزبرنامه غذایی زیر نظر متخصصان نیز داشته باشید.

با رعایت نکات کوتاهی که ذکر خواهد شد شما میتوانید بازده بهتری در ورزش بدنسازی داشته باشید.

1- تمرینات بدنسازی خود را با شخصی که قویتر از شماست انجام دهید.اینکار باعث پیشرفت شما میشود.

2- قبل از اینکه حرکات تمرینی بدنسازی را اجرا کنید آنها را قبل از اجرا در ذهن خود تجسم و مرور کنید.
– تمرکز شما در حین تمرین را بالا می برد

– فشار را بروی عضلات اصلی متمرکز خواهد کرد

– از آسیب دیدگی تا حد زیادی جلوگیری می کند

– در نتیجه سبب رشد بیشتر عضله هدف خواهد شد

3- هالتر خود را با وزنه های سبکتر سنگین کنید . مغز شما این شکل هالتر را سنگین تشخیص نمی دهد.

4- زمانی که روز تمرین پا است پرش روی پله یا سطح بلند دیگری را انجام دهید. باعث تحریک شدن سیستم عصبی مرکزی بدن جهت به کارگیری بیشتر عضلات می شود.

5- کمربند تمرینی ببندید اینکار باعث میشود. عضلات پشت حمایت بیشتری داشته باشید.

6- میله را طوری بگیرید که سایر انگشتان روی شست شما قرار بگیرند.اینکار اجازه نمی دهد عضلات گیرنده شما تحت فشار    بیشتری قرار بگیرند.

7- هنگام حرکات پرسی روی نیمکت، پاشنه پای خود را به زمین بفشارید.

8- باسن خود را در هر حرکتی که با بلند کردن همراه است منقبض کنید.اینکار باعث میشود شما رکورد بهتری را به کمک باسن خود ثبت کنید.

9- قبل از اجرای ددلیفت حرکت پل زدن را اجرا کنید. باعث اجرای بهتر حرکت ددلیفت هنگامی که به اوج حرکت می رسید می شود

10- حتما عضلات و تاندون های روتاتور کاف (درناحیه شانه) را به خوبی گرم کنید. گرم شدن تاندون های این ناحیه سبب پایداری شانه های شما در اجرای حرکات می شود.